06252017

Last updateto, 27 nov 2014 11pm

London - destinationen med fortsatt flest resenärer

Skopje och Tuzla ökar mest i jämförelse mot föregående år

Under oktober månad reste 76 594passagerare till och från Göteborg City Airport,

(-12,5% jmf oktober 2013) .London, Alicante och Rom är de destinationer som bär flest passagerare för månaden.

Störst ökning jämfört samma period föregående år, finner vi dock på Skopje i Makedonien, Tuzla i Bosnien Hercegovina, samt för Warszawa i Polen.

- "För denna region har vi ett stort antal unika destinationer, som har stor betydelse för det etniska resandet, m. a. o resande mellan släkt och vänner. Direktdestinationer är värdefullt för såväl hela regionen som för de17% av Göteborgsregionens invånare som är födda utomlands", säger Annika Nyberg, VD på Göteborg City Airport

-" Den 28 oktober invigde vi ytterligare en unik destination, nämligen Hansastaden Bremen, som även den är av stor vikt bl. a för näringslivet i regionen", fortsätter Annika Nyberg.

        

BREMEN JULMARKNAD                                                           BREMEN
                                                                                                    STADSSYMBOL

                                                                                                     

För mer information kontakta Annika Nyberg, VD Göteborg City Airport,

tel 0708-94 10 50