06252017

Last updateto, 27 nov 2014 11pm

London fortsatt flest resenärer

Polska destinationer ökar mest i jämförelse mot föregående år

 

 

Under september månad reste 78 846 passagerare till och från Göteborg City Airport,

(-10% jmf september 2013)

 

- ”Kabinfaktorn på de 21 destinationer (från 13 olika Europeiska länder) är fortsatt hög, minskningen i antalet passagerare beror på att vi i år har fyra destinationer färre än 2013”, meddelar Annika Nyberg, VD på Göteborg City Airport

 

De fem destinationer som lockar flest passagerare i september är London, Alicante, Budapest, Warszava samt Rom.

 

  • ” London med två avgångar per dag, sju dagar i veckan är den destination som flest passagerare reser till, men den högsta ökningen för månaden finner vi på de polska destinationerna Gdansk och Warszava. ”

 

 

 

 

För mer information kontakta Annika Nyberg, VD Göteborg City Airport,

tel 0708-94 10 50