06252017

Last updateto, 27 nov 2014 11pm

Back Miljö

Miljö

Under rubriken miljö på flygplatsens hemsida kommer fortlöpande information presenteras. För att alla skall kunna få en snabb, lika och korrekt information som möjligt ber vi er att följa oss här. Här kommer vi kontinuerligt att berätta om hur miljöarbetet i dess olika former fortlöper på flygplatsen.

Bullerisolering etapp 2
Upphandling av entreprenör pågår och tidplanen följs i huvudsak. De har varit en förskjutning av avtalsförhandlingar med fastighetsägare från november till efter årsskiftet, detta bedöms i dagsläget inte påverka projektet i sin helhet. Anledningen till förskjutningen är att processen med förfrågan och upphandling varit något mer omfattande än vad som först bedömdes.

Miljöprövning
Prövningsprocessen har initierats med arbetet att identifiera vilka ingående uppgifter som behövs för att fortsätta att driva arbetet och att ta fram en tidplan.

Bullerisolering

Upphandlingen av entreprenörer för bullerisoleringen är nu klar. Blomgren och Eriksson Byggnads
AB kommer utföra bullerisoleringen på uppdrag av Göteborg City Airport. Blomgren och Eriksson
Byggnads AB är mycket van vid liknande uppdrag då de gör ett löpande arbete för Swedavia på
Landvetter flygplats. Flygplatsen kommer, från och med vecka åtta, kontakta fastighetsägare/boende
i berörda fastigheter för ett möte. Vid mötet kommer representant från flygplatsen och Blomgren
och Eriksson Byggnads AB närvara. Mötet kommer behandla beskrivning av arbeten för aktuell
fastighet samt avtalsskrivning. När avtal har slutits kan arbetet med bullerisoleringen påbörjas.

1. Hur många kommer beröras av buller isoleringen?
2. Vem berörs av bullerisoleringen?
Svar: ett tjugotal fastighetsägare kommer beröras av bullerisoleringen i den första etappen

3. Hur kommer de berörda bli kontaktade?
Svar: Brev kommer att skickas från och med vecka tio

4. Vad händer om jag inte blir kontaktad om bullerisoleringen?
Svar: Kontakta oss via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

5. När kommer arbetet äga rum?
Svar: Arbetet inleds så fort avtal slutits med fastighetsägare. Avtalsskrivning påbörjas under vecka
tio.

6. Vart vänder jag mig om jag har frågor angående bullerisoleringen?
Svar: Kontakta oss via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Ny information angående bullerisolering:

I den första etappen som påbörjades våren 2013 omfattande 16 byggnader har nu arbetet med slutbesiktningar påbörjats. Entreprenören och besiktningsmannen kommer att kontakta er för en tidsbokning för att genomföra slutbesiktning.

Flygplatsen påbörjar nu det tekniska arbetet med uppdatering av tidigare fastighetsdokument avseende konstruktioner i aktuella hus i den andra etappen. Arbetet utförs av ÅF-Konsult som har stor erfarenhet med den här typen av uppdrag, de kommer kontakta fastighetsägare till de återstående husen för att på plats genomför teknisk besiktning. Detta arbete påbörjas V47 och kommer att pågå fram till månadsskiftet januari/februari 2014.

Parallellt kommer byggnadsentreprenören påbörja byggnadsarbeten omgående då den tekniska beskrivningen är klar och avtal tecknats mellan fastighetsägare och flygplatsen.

Fastigheter som omfattas:

                             Askesby 1:4, 1:5, 2:14, 2:2, 2:22, 2:24, 2:25, 2:26, 2:3, 2:6, 2:9, 6:1

                             Askesbyhögen 1:2, 1:3, 1:4

                             Kålsered 1:101, 1:102, 1:104, 1:35, 1:99

                             Lexby 1:4, 2:9, 4:14, 4:15, 4:16, 4:18, 4:20, 4:24, 4:53, 4:55/56

                             Solberg 1:3

                             Åseby3:5, 3:6, 3:7, 3:8

                             Öxnäs 1:2, 11:1, 3:2, 4:2, 4:5, 4:6, 4:7, 4:8

 

Miljörapport 2012

Ladda hem PDF dokument...

Annika Nyberg
Miljöansvarig

Miljörapport 2013

Ladda hem PDF dokument...