06252017

Last updateto, 27 nov 2014 11pm

Back Om oss

Historik

Göteborg City Airport anlades redan 1940 som en militär flygflottilj och hette då Säve flygplats. Flygflottiljen lades ner 1969 och 1976 påbörjades arbetet med att ta över allmänflyget från Göteborgs storflygplats - Landvetter.

1984 började man även anpassa flygplatsen för tyngre luftfart, bl.a. förlängdes banan med ca 400 meter, och år 2001 öppnade Ryanair sin första linje till London. Sedan dess har Ryanair fortsatt att expandera på flygplatsen och har idag reguljärtrafik till 25 destinationer i Europa. Numera flyger även lågprisbolagen Wizzair och Gotlandsflyg från Göteborg City Airport.

År 2000 inträdde Luftfartsverket (numera Swedavia) som delägare i flygplatsens driftbolag tillsammans med Volvo och Göteborgs Kommun. I samband med detta döptes Flygplatsen om till Göteborg City Airport.

Efter en miljöprövning, som hade pågått sedan 1993, kom en dom i Miljööverdomstolen 2001. Domen som i mycket styr flygplatsens verksamhet vann laga kraft 2002. 

Viktiga årtal:

1940- Militär flygplats
1979 - Civil flygplats med bl a allmänflyg
1984 - Anpassning till tyngre trafik
2000 - Namnbyte till Göteborg City Airport
2001 - Beslut av miljödomstolen. Ryanair startar trafik
2002 - Kontinuerliga investeringar
2005 - En av Sveriges snabbast växande flygplatser. Vi passerar en halv miljon i antal passagerare
2006 - Två nya lågprisflygbolag börjar flyga hos oss
2007 - Terminalen byggs om och får nästan dubbelt så stor yta i avgångs- och ankomsthall.
2009 - Gotlandsflyg börjar trafikera Visby från Göteborg.
2010 - Trots lågkonjunktur och askmoln, så är det fortsatt många passagerare som väljer City Airport. Antalet resenärer är drygt 715.000
2012 - Göteborg City Airport fortsätter att växa och passagerar antalet är nu uppe i drygt 800.000
2013 - Flyger till 25 destinationer i 14 länder
2015 - All tung jettrafik omdirigerad från flygplatsen